louka s cvalovou cestou (700 m) navazující na výběhy

louka s cvalovou cestou (700 m) navazující na výběhy