připravujeme pro rok 2011

04.01.2011 18:02

V roce 2011 chystáme:

 • plné opláštění kryté kruhové jízdárny protiprůvanovou sítí ze západní strany, tj. v místech, odkud nejvíce fouká a prší.
 • vylepšení pískového povrchu kruhové jízdárny smícháním s geotextilií.
 • zvýšení ohrazení jízdárny v určitých místech tak, aby bylo možné skákat s koňmi ve volnosti.
 • dokoupení dalšího skokového materiálu.
 • vysazení stromků na pastvinách k zastínění, vybrali jsme lípy.
 • dosázení stromků kolem jízdárny.
 • v současné době již probíhá rekonstrukce koupelny, sedlovny a nástavba nad těmito prostory určená k bydlení, těšit se můžete i na malou kuchyňku.
 • další zvětšení  pastevních prostor a výběhů.
 • výhledově nainstalování kamery na pastviny tak, abysme i pasoucí se koně měli stále pod dohledem.
 • do nadcházející zimy zateplení stájí protiprůvanovými PVC pásy.
 • a mnohé další drobné změny vedoucí k vylepšení areálu..