Prší, prší, jen se leje...

11.06.2013 20:41

Velkou vodu jsme přečkali naštěstí v pořádku...Drenáže, sběrné a vsakovací nádrže odvedly svou práci skvěle...:-)

Výsledkem četných dešťů je bohatá a šťavnatá pastvina...:-)